TURINIO TEIKĖJAS IR NAUDOJIMO POLITIKA („Politika“)

NAUDODAMIESI MŪSŲ SVETAINE, AUTOMATIŠKAI SUTINKATE SU ŠIA POLITIKA – PRAŠOME SKAITYTI ĮDĖMIAI


Ši politika taikoma visam mūsų svetainės turiniui ir Jūsų naudojimuisi mūsų svetaine. Tai yra jūsų susitarimo su mumis dalis. Ši politika nustato, kas yra ir nėra leidžiama mūsų svetainėse.


§ 1

Naudokite mūsų svetainę tiktai asmeniniams tikslams, ir neparduokite, nenuomokite, neperduokite ir nesidalykite savo paskyra ar bet kokiu turiniu, gautu naudojant jūsų svetainę niekam kitam ar su niekuo kitu.

§ 2

Nepateikite melagingos paskyros registracijos informacijos ir nesinaudokite kitų asmenų informacija ar turiniu.

§ 3

Naudokite mūsų svetainę tik teisėtu bei sąžiningu būdu bei tikslu.

§ 4

Mūsų svetainėje nekelkite, neskelbkite ir nerodykite turinio, kuris yra neteisėtas, apgaulingas, šmeižikiškas, pilnas neapykantos, diskriminacinis, grasinantis, priekabiaujantis arba skatinantis smurtą ar bet kokią neteisėtą veiklą.

§ 5

Nenaudokite mūsų svetainės tokiu būdu, kuris galėtų išnaudoti, pakenkti, ar bandyti išnaudoti ar pakenkti bet kuriam jaunesniam nei 18 metų asmeniui, pavyzdžiui, parodant jam netinkamą turinį.

§ 6

Mūsų svetainėje nekelkite, neskelbkite, nerodykite turinio, kuris:

a. Rodo, apima, nurodo

i. bet kurį jaunesnį nei 18 metų asmenį (arba asmenis iki 18 metų) arba

ii. bet kurį kitą asmenį, išskyrus Jus patį, (Jūs patvirtinsite, ir prireikus, duosite rašytinį sutikimą, kad esate pilnametis)

b. rodo, reklamuoja arba nurodo:

i. šaunamuosius ginklus, ginklus ar bet kokius kitus daiktus, kurių pardavimui, laikymui ar naudojimui taikomi draudimai ar apribojimai

ii. narkotikus ar narkotikų reikmenis

iii. savęs žalojimą arba savižudybę

iv. kraujomaišą

v. žiaurumą

vi. smurtą, prievartą, sutikimo trūkumą, hipnozę, seksualinę prievartą, kankinimus, sadomazochistinį smurtą ar žiaurią vergovę, ekstremalų fistingą ar lytinių organų žalojimus

vii. nekrofiliją

viii. medžiagą, susijusią su šlapimu, fekalijomis ar kitais eksperimentais

ix. eskorto paslaugas, prekybą žmonėmis ar prostituciją

c. demonstruoja nepageidaujamą seksualinį turinį arba nepageidaujamą kalbą, kuria yra įžeidžiamas kitas vartotojas arba suklastotą ar manipuliuojantį seksualinį turinį, susijusį su kitu vartotoju ar kitu asmeniu

d. yra neapykantos kurstymas, skatinimas, reklama arba nuoroda į jį (turinys skirtas įžeidinėti, pažeminti, nužmoginti, išskirti, užpulti, grasinti ar kurstyti neapykantą, baimę ar smurtą prieš grupę ar asmenį dėl rasės, etninės kilmės, tautinės kilmės, imigracijos statuso, kastos, religijos, lyties, lyties tapatybės ar išraiškos, seksualinės orientacijos, amžiaus, negalios, sunkios ligos, veterano statuso ar bet kurios kitos savybės)

e. yra nuoroda į kito asmens duomenis arba privačią ar konfidencialią informaciją (pvz., telefono numeriai, vietos informacija, vardai, tapatybės dokumentai, el. pašto adresai, prisijungimo prie mūsų svetainės duomenys, įskaitant slaptažodžius ir saugumo klausimus, finansinė informacija, įskaitant banko sąskaitą ir kredito kortelės duomenis, biometriniai duomenys, medicininiai įrašai ir kt.)

f. sukelia ar siekia sukelti nepatogumus ir nerimą kitiems, arba gali sujaudinti, sugėdinti ar įžeisti kitus

g. yra naudojamas arba yra skirtas pinigams ar kitai naudai iš kitų asmenų išgauti mainais už turinio pašalinimąir (arba)

h. apima arba skatina trečiųjų šalių komercinę veiklą ar pardavimą, pavyzdžiui, konkursus, loterijas ir kitas pardavimo skatinimo priemones, produktų rodymą ar reklamą.

§ 7

Nenaudokite mūsų svetainės persekiojimo, tyčiojimosi, piktnaudžiavimo, priekabiavimo, grasinimų ar įbauginimo tikslais.

§ 8

Nenaudokite mūsų svetainės, klaidinančio ar apgaulingo elgesio tikslams ar elgesiu, kuris gali suklaidinti ar apgauti bet kurį kitą vartotoją.

§ 9

Neleiskite sau jokių veiksmų, pažeidžiančių mūsų ar kitų vartotojų teises, įskaitant, asmens teises, privatumą ir duomenų apsaugos teises.

§ 10

Neskelbkite šlamšto ir nesidalinkite juo.

§ 11

Nenaudokite jokių metodų (tokių kaip, kodiniai žodžiai ar signalai), kas galėtų pažeisti šią politiką.

§ 12

Nemėginkite kopijuoti, atkurti, spausdinti, platinti, siųsti, modifikuoti, viešai rodyti, perpublikuoti, atsisiųsti, saugoti ir neperduoti jokio turinio iš mūsų svetainės.

§ 13

Nesidalinkite virusais, trojanais, loginėmis bombomis ar kita žalinga medžiaga ar žalingomis technologijomis.

§ 14

Nekompiliuokite, neardykite ir nebandykite išvesti mūsų svetainės šaltinio kodo.

§ 15

Nenaudokite mūsų svetainės tokiu būdu, kas galėtų neigiamai paveikti mūsų sistemą ar saugumą ar trukdyti kitiems vartotojams naudotis mūsų svetaine.

§ 16

Nenaudokite jokios programos, įrankio ar proceso (pvz., žiniatinklio tikrinimo programų, robotų ir pan.), kad pasiektumėte mūsų svetainę ar vieną iš mūsų serverių, tinklų ar sistemų, susijusių su mūsų svetaine, arba kad išgautumėte, nuskaitytumėte, surinktumėte, rinktumėte ar rinktumėte turinį ar informaciją iš mūsų svetainės.Pažeidus šią politiką jūsų paskyra gali būti užblokuota, kaip yra nustatyta Paslaugų teikimo sąlygose.